Fyzikálne vlastnosti dodávaného magnetického materiálu SmCo a NdFeB

 

  

 

 

 

Materiál

Hustota

Modul pružnosti

Pevnosť v ohybe

Pevnosť v tlaku

Tvrdosť

Merný elektrický odpor

Merné teplo

Maximálna pracovná teplota

Teplotný koeficient

Tepelná vodivosť

Curie

teplota

Koeficient lineárnej rozťažnosti

paralelne

vertikálne

vo vzťahu k prednostnej orientácii

  r

g.cm-3

E

kN.mm-2

Fa

N.mm-2

Fp

N.mm-2

 

HV

s

mWcm

C

J/kgK

Tc

oC

TK(Br)

%/°C

TK(HCJ)

%/°C

l

W/mK

Tc

oC

Ddl0

Ddl0

10-6/K

10-6/K

SmCo5

8,4

160

120

1000

550

55

360

250p

-0,042

-0,25

13

720

6

13

Sm2Co17

8,3

120

120

800

640

85

320

250

-0,029

-0,23

12

800

8

11

NdFeB

7,5

140

250

750

570

150

440

od 80

do 220

 

 

9

310

5

-1

Relatívna permeabilita (µp) je medzi 1,04 – 1,1